INDEKS PENGUMUMAN

 • HASIL LOMBA KETERAMPILAN SIAGA RANTING MIJEN 2024

  HASIL LOMBA KETERAMPILAN SIAGA RANTING MIJEN 2024

  Gerakan Pramuka Kwartir Ranting (Kwarran) Mijen Semarang  melaksanakan Lomba Gelar Keterampilan Siaga (LKS) Rabu, 8 Mei 2024 di kompleks SMP Nurul Islami Samarang yang mengikuti kegiatan itu ada 560 pramuka siaga dari 70 barung. Peserta ber...

 • ARTIKEL BASA JAWA ''STRUKTUR FRASA BAHASA JAWA PERTENGAHAN DALAM KITAB PARARATON''

  ARTIKEL BASA JAWA ''STRUKTUR FRASA BAHASA JAWA PERTENGAHAN DALAM KITAB PARARATON''

  Dening Dwi Taryanto Kitab Pararaton pinangka satunggaling kitab ingkang sae sanget menawi badhe dipunrembag babagan basanipun. Menawi dipuntingali saking tataran frasanipun, asring ugi dipunprangguli struktur frasa basa Jawa ingkang nggadhahi...